JSOFT
Thư viện ảnh Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ thăm Đại sứ quán Việt Nam và gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hungary; gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu.

 

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hungary.

 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -0

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng người Việt tại Hungary.

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -1

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho Đại sứ quán Việt Nam. 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -2

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho cộng đồng người Việt tại Hungary. 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -3

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt tại Hungary. 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -4

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với sinh viên Việt Nam học tập, nghiên cứu tại Hungary. 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -5

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -6

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ với các đại biểu tại buổi gặp gỡ cộng đồng doanh nhân người Việt tại châu Âu. 

Hình ảnh về hoạt động của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại Hungary -7

 Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tặng quà lưu niệm cho các đại biểu.

 

Nguồn: https://nhandan.vn

 


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)