JSOFT
Phiên họp thứ nhất Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ
Sáng ngày 09/3, Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ tổ chức Phiên họp thứ nhất, dưới sự chủ trì của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

 

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Phiên họp

Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn, Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ và thành viên Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ.

Phải cầu thị lắng nghe, nhanh chóng sửa đổi

Phát biểu khai mạc, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh, Đảng và Nhà nước đã xác định cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ quan trọng, đột phá; xây dựng nhà nước pháp quyền XHCN trong sạch, vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, vì Nhân dân phục vụ, vì sự phát triển của đất nước. 

Năm 2021, trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, Chính phủ phải cùng lúc thực hiện các nhiệm vụ tồn đọng từ trước, các nhiệm vụ thường xuyên, các nhiệm vụ khác với nhiều năm như tổ chức Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn tổ chức bộ máy, nhân sự lãnh đạo các cấp, vừa phải giải quyết các vấn đề đột xuất, bất ngờ, nhất là đại dịch COVID-19 bùng phát trên cả nước.

Tuy nhiên, “chúng ta vẫn hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 một cách toàn diện, đạt kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực. Trong thành tựu chung đó có đóng góp quan trọng của công tác cải cách hành chính, trong đó có hoàn thiện thể chế, cải cách thủ tục hành chính, giảm phiền hà cho Nhân dân, trên tinh thần vừa làm vừa rút kinh nghiệm, phát hiện các khó khăn, vướng mắc để kịp thời sửa đổi, bổ sung cho tốt hơn”, Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh.

Quang cảnh Phiên họp


Bên cạnh những thành tích đã đạt được, công tác cải cách hành chính còn bộc lộ nhiều hạn chế, yếu kém, thách thức, nên phải tiếp tục thúc đẩy công tác này để mang lại lợi ích cho người dân và doanh nghiệp. 

Phiên họp sẽ tiến hành tổng kết, đánh giá kết quả công tác năm 2021, triển khai nhiệm vụ năm 2022, đánh giá tình hình tổ chức, hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công và Bộ phận Một cửa tại các bộ, ngành, địa phương, thảo luận, cho ý kiến về dự thảo Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo.

Nhằm đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính theo phương châm hành động của Chính phủ "Đoàn kết kỷ cương, chủ động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển", Thủ tướng Chính phủ đề nghị các đại biểu thảo luận thẳng thắn, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề; chỉ ra những mặt được, chưa được trong công tác cải cách hành chính trong thời gian qua; nguyên nhân của hạn chế, rút ra những bài học kinh nghiệm; đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, biện pháp khắc phục trong thời gian tới.

Nhấn mạnh công tác cải cách hành chính phải lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm, làm chủ thể, mục tiêu và là động lực, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu những vấn đề mà người dân, doanh nghiệp quan tâm, góp ý thì phải cầu thị lắng nghe, nhanh chóng sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện.  

Công tác cải cách hành chính năm 2021 đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện

Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà báo cáo tại Phiên họp


Báo cáo tóm tắt công tác cải cách hành chính năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ cải cách hành chính năm 2022, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà cho biết, năm 2021, với phương châm hành động là “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng tạo, khát vọng phát triển”, Ban Chỉ đạo đã ban hành, tổ chức triển khai nhiều nội dung hoạt động, như: Kế hoạch hoạt động và Kế hoạch kiểm tra cải cách hành chính năm 2021; tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020 và xây dựng Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030; kiện toàn Ban Chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ; tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số cải cách hành chính năm 2020 của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước năm 2020.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 về Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Sau khi Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể, Bộ Nội vụ đã tham mưu, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 về việc đẩy mạnh thực hiện Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. 

Các hoạt động nổi bật cũng được Bộ Nội vụ triển khai thực hiện, như: Đề án ứng dụng công nghệ thông tin đánh giá cải cách hành chính và đo lường sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước; tập huấn nghiệp vụ bằng hình thức trực tuyến, nhằm nâng cao năng lực cho công chức thực hiện cải cách hành chính của các địa phương năm 2021. 

Các thành viên Ban Chỉ đạo tại các bộ, ngành đã có nhiều nỗ lực, sáng tạo trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính phù hợp với tình hình thực tiễn và mang lại hiệu quả thiết thực. Các thành viên Ban Chỉ đạo tại một số bộ, ngành đã tham mưu, trình Chính phủ ban hành một số văn bản pháp luật, đồng thời có những chỉ đạo quyết liệt để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Công tác thông tin, tuyên truyền cải cách hành chính được tổ chức triển khai dưới nhiều hình thức đa dạng, nội dung phong phú và phù hợp với điều kiện thực tiễn. Ngoài ra, còn được lồng ghép, thực hiện thông qua các diễn đàn đối thoại, hỏi - đáp giữa lãnh đạo Chính phủ, chính quyền các cấp với người dân, doanh nghiệp để cung cấp thông tin và kịp thời lắng nghe, giải đáp, hướng dẫn hoặc chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến thể chế, chính sách và thủ tục hành chính. 

Công tác kiểm tra của Ban Chỉ đạo đã được các thành viên tích cực triển khai thực hiện bằng các hình thức khác nhau, đảm bảo quản lý nhà nước thường xuyên liên tục, không gián đoạn trong bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19...

Nhìn chung, năm 2021, công tác cải cách hành chính đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, đặc biệt là trong xây dựng thể chế, chính sách pháp  luật; cải cách thủ tục hành chính; sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy, biên chế; cải cách chế độ công vụ, chuyển đổi số...

Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính

Thảo luận tại Phiên họp, các đại biểu đánh giá cao sự chuẩn bị công phu, kỹ lưỡng đối với các dự thảo do Bộ Nội vụ - Cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo soạn thảo; đồng thời, cơ bản nhất trí với các dự thảo.

Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Trần Văn Sơn phát biểu tại Phiên họp


Các đại biểu cũng cho rằng, trong dự thảo Báo cáo cần xác định các nhiệm vụ có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, tránh dàn trải. Đề nghị các bộ, ngành, địa phương tổ chức hội nghị triển khai công tác cải cách hành chính do Bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì để thống nhất ý chí và hành động, thống nhất trong công tác chỉ đạo, điều hành mới đem lại kết quả tích cực.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Thị Bích Ngọc phát biểu tại Phiên họp


Các đại biểu cũng đề nghị, cần quan tâm nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của đội ngũ về ý nghĩa và tầm quan trọng của cải cách hành chính đối với sự phát triển đất nước. Quan tâm đầu tư về nguồn lực hơn nữa để cải cách hành chính đạt hiệu quả tốt nhất. Phát triển mạnh mẽ các ứng dụng dữ liệu điện tử để xây dựng Chính phủ số, xã hội số, thúc đẩy mạnh mẽ chuyển đổi số quốc gia; gắn kết công tác cải cách hành chính với chuyển đổi số.

Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Bùi Thế Duy phát biểu tại Phiên họp


Đồng thời, đổi mới phương thức đánh giá việc cung cấp thủ tục hành chính, dịch vụ công trực tuyến. Tăng cường trách nhiệm cá nhân, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính...

Đại diện các bộ, ngành cũng thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế còn tồn tại; đồng thời, thể hiện quyết tâm cao trong việc đẩy mạnh cải cách hành chính năm 2022 và các năm tiếp theo nhằm hoàn thành nhiệm vụ cải cách hành chính của Chính phủ...

Thanh Tuấn

 


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)