JSOFT
Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng
Sáng ngày 05/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)