JSOFT
Sau thành công rất tốt đẹp của Hội nghị ACCSM lần thứ 21 và Hội nghị ACCSM+3 lần thứ 6 do Bộ Nội vụ tổ chức với vai trò Chủ tịch luân phiên. Bộ Nội vụ đã có báo cáo kết quả với Thủ tướng Chính phủ (Báo cáo số 4483/BC-BNV ngày 12/9/2022). Ngày 21/9/2022, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản số 6262/VPCP-HTQT thông báo ý kiến của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh về kết quả Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn về Quản trị đất nước tốt. Theo đó, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh đã đồng ý đề xuất của Bộ Nội vụ tại văn bản số 4483/BC-BNV.
Trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), tại phiên làm việc sáng ngày 03/8, đã diễn ra Cuộc họp cán bộ cấp cao (SOM) và Thảo luận không chính thức lần thứ tư về hiện đại hóa nền công vụ: Đa dạng và toàn diện
Chiều ngày 05/8, tại Hà Nội, Bộ Nội vụ tổ chức họp báo thông tin kết quả Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (Hội nghị ACCSM 21). Thứ trưởng Vũ Chiến Thắng chủ trì buổi họp báo.
Sáng ngày 19/8, tại trụ sở Bộ, Bộ Nội vụ tổ chức cuộc họp tổng kết công tác tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3, các nước đối tác đối thoại và Diễn đàn Quản trị đất nước tốt trong khuôn khổ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (Hội nghị ACCSM 21). Bộ trưởng Phạm Thị Thanh Trà chủ trì cuộc họp.
Sáng ngày 05/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21, Bộ Nội vụ Việt Nam tổ chức Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM HEAD) với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.
Ngày 04/8, trong khuôn khổ Hội nghị Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21) đã diễn ra Diễn đàn Quản trị đất nước tốt với chủ đề: “Đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ công chức đáp ứng yêu cầu hội nhập quốc tế”.
Sáng ngày 05/8, tại Hà Nội, với vai trò Chủ tịch luân phiên Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 (ACCSM 21), Bộ trưởng Bộ Nội vụ Việt Nam Phạm Thị Thanh Trà chủ trì Hội nghị những người đứng đầu nền công vụ Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ lần thứ 21 với chủ đề: “Hiện đại hóa nền công vụ hướng tới Cộng đồng ASEAN gắn kết và thích ứng”.
Bộ Nội vụ Việt Nam đã chuẩn bị rất công phu cho Hội nghị ACCSM 21, Hội nghị ACCSM +3 lần thứ 6 và Diễn dàn Quản trị đất nước tốt. Những nội dung chính trong khuôn khổ Hội nghị này cũng như bài phát biểu của Đoàn đại biểu Việt Nam đã được chuẩn bị rất kỹ lưỡng, là yếu tố quan trọng trong việc tổ chức thành công Hội nghị quốc tế này.
Tôi rất ấn tượng với Hội nghị, đặc biệt là 02-03 ngày qua. Nội dung Hội nghị được chuẩn bị rất công phu, qua đó giúp cho việc trao đổi, thảo luận đạt được nhiều kết quả tốt đẹp, với bầu không khí rất ấm áp và thân thiện.
Ngay sau khi Hội nghị những người đứng đầu các nền công vụ ASEAN và ASEAN+3 (ACCSM 21) kết thúc rất tốt đẹp, Ngài Mitsuyoshi Harada, Phó Vụ trưởng phụ trách các vấn đề chính sách hành chính, Ban Thư ký Cơ quan nhân sự quốc gia Nhật Bản (NPA) đã chia sẻ với báo chí về những thành công của Hội nghị ACCSM 21 và triển vọng hợp tác công vụ ASEAN - Nhật Bản, Việt Nam - Nhật Bản trong thời gian tới.

Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)