JSOFT
Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022
Từ thành công của Năm Chính phủ Việt Nam đảm nhiệm Chủ tịch ASEAN 2020, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo tất cả các kênh chuyên ngành hợp tác ASEAN, trong đó có ACCSM cần chủ động hơn nữa trong việc đề xuất sáng kiến và ý tưởng mới, có tính khả thi, vừa củng cố quan hệ đa phương và vừa thúc đẩy song phương với từng nước trong Cộng đồng. Ngoài việc chủ động đưa ra sáng kiến, giải pháp hữu hiệu thúc đẩy các hoạt động hợp tác ASEAN, các bộ ngành và địa phương cần cam kết mạnh mẽ triển khai thực hiện các nội dung đã thống nhất, ký kết đồng thuận.

 

Bộ Nội vụ đang đảm nhận vai trò Chủ tịch ACCSM lần thứ 21 (ACCSM 21) trong các năm 2021 – 2022. Bộ Nội vụ đã trình Thủ tướng Chính phủ Đề án triển khai các hoạt động của ACCSM 21. Đề án đã được phê duyệt tại Quyết định số 1313/QĐ-TTg ngày 26/8/2020. 


Trên sơ sở chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, với mục tiêu để Bộ Nội vụ thực hiện thành công vai trò nước chủ nhà ACCSM 21 triển khai các thực tiễn tốt, thúc đẩy nền công vụ ASEAN phát triển, đóng góp vào việc đạt được Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2025, tạo dấu ấn và hình ảnh của đất nước con người Việt Nam trước bạn bè thế giới và khu vực sau một thời gian dài gián đoạn bởi dịch bệnh Covid-19, Bộ Nội vụ đã có sự chủ động hơn đưa ra các giải pháp, nội dung làm việc, điều phối chủ trì các hoạt động hợp tác liên ngành, đặc biệt đã có sáng kiến đầu tiên từ trước đến nay trong diễn đàn ACCSM “Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới”. Văn kiện này đã được thông qua bởi tất cả các nước thành viên ASEAN về hợp tác công vụ vào ngày 30/6/2021 và được ghi nhận thông qua tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN lần thứ 38 và 39, vào tháng 10/2021 tại Brunei Darusalam. 


Với tư cách là Chủ tịch ACCSM 21, từ ngày 03-05/8/2022, Bộ Nội vụ sẽ chủ trì tổ chức sự kiện chính thức của ACCSM 21 gồm chuỗi các hoạt động: các cuộc họp SOM, SOM+3, Hội nghị cấp Bộ trưởng – ACCSM Head và ACCSM Head +3, Diễn đàn Quản trị đất nước, tập trung vào các nội dung: 


 (i) Tăng cường năng lực xây dựng thể chế và phối hợp giữa các kênh chuyên ngành và liên trụ cột hợp tác ASEAN; 


(ii) Xúc tiến nghiên cứu về cải cách khu vực công và hiện đại hóa nền công vụ nhanh nhạy bắt kịp với chuyển đổi số, nền kinh tế số; 


(iii) Bồi dưỡng nâng cao năng lực và các tiêu chuẩn cho nguồn nhân lực nền công vụ; 


(iv) Xây dựng năng lực thể chế của các nền công vụ ASEAN hướng tới người dân, lấy người dân làm trung tâm; 


(v) Chính sách thu hút nhân tài, phát triển đội ngũ lãnh đạo có khả năng đáp ứng trong tình hình mới; 


(vi) Thúc đẩy tạo điều kiện cho các sáng kiến cải cách, hiện đại hóa nền công vụ, tăng cường quản trị đất nước tốt; và 


(vii) Tăng cường hợp tác khu vực, hợp tác đoàn kết nội khối, phát triển đối tác đối thoại; các vấn đề đặt ra trong tình hình mới do ảnh hưởng của Covid-19.


Tuyên bố ASEAN về việc tăng cường sự đáp ứng của nền công vụ đối với các thách thức mới  (26/07/2022)

Giới thiệu chung về Hợp tác ASEAN về các vấn đề công vụ  (05/07/2022)

Vai trò Chủ tịch luân phiên ACCSM lần thứ 21 của Bộ Nội vụ Việt Nam, nhiệm kỳ 2021-2022  (05/07/2022)